परिचय

प्रथम प्रयास

खापुङहाङ थरबारे

खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौं

किरात जातिको मूल थलो

मन्तव्यहरु

::  यता क्लिक गर्नु होस

दुई शब्दहरु

::  यता क्लिक गर्नु होस

शुभकामनाहरु

::  यता क्लिक गर्नु होस

लेखहरु

::  यता क्लिक गर्नु होस

हालसम्म वंशावली कार्यलाई टेवा पुर्‍याउनका लागि उत्साहका साथ सहयोग दिने व्यक्तिहरुको विवरण निम्नप्रकार छ।

Click Here
Total Donors are 160
S.N. Name Address Donation NRs.
1 फत्तेजुङ खापुङहाङ अन्य सुनसरी बासीतर्फबाट ५०० ।-
2 वृध्वज खापुङहाङ अन्य सुनसरी बासीतर्फबाट १०० ।-
3 इन्द्रकुमार खापुङहाङ अन्य सुनसरी बासीतर्फबाट (यासिला गा.वि.स.) १०० ।-
4 नन्दकुमार खापुङहाङ अन्य सुनसरी बासीतर्फबाट (यासिला गा.वि.स.) १०० ।-
5 नरवीर खापुहाङ अन्य सुनसरी बासीतर्फबाट (यासिला गा.वि.स.) १०० ।-
6 युवराज खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २७०० ।-
7 प्रेम खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २००० ।-
8 चन्द्रभुषण खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २००० ।-
9 काजिमान खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २००० ।-
10 अमृत खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २००० ।-
11 परशुराम खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २००० ।-
12 टंक खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २००० ।-
13 सूर्यबहादुर खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २००० ।-
14 त्रैलोक्य खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २००० ।-
15 पंकज खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट २००० ।-
16 जयबहादुर खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट १,००० ।-
17 शङकर खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट १,००० ।-
18 देउकुमार खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट ५०० ।-
19 तेजमान खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट ५०० ।-
20 लेखनाथ खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट ५०० ।-
21 देवेन्द्र खापुङहाङ खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौवाट ५०० ।-
22 हरिकला खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ९०० ।-
23 कमला खापुङहाङ (सेन्दाङ) चेलीबेटीतर्फ ६०५ ।-
24 इन्द्रकुमारी चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
25 विमला खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
26 हरिमाया खापुङहाङ (आङबुङ) चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
27 भद्रशिला खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
28 भगिमाया खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
29 हेमा खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
30 कल्पना खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
31 सीता खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
32 होमकुमारी खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
33 टिकामाया खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
34 आरती खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
35 अंजली खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
36 रामकुमारी खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
37 यसोदा खापुङहाङ चेलीबेटीतर्फ ५०० ।-
38 श्री चम्द्रबहादुर खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट १०,००० ।-
39 डगलसिं खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५,५५५ ।-
40 के. आई. सिं खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५,००० ।-
41 यज्ञराज खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५,००० ।-
42 शान्तबहादुर खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५,००० ।-
43 तिर्थ खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५,००० ।-
44 मानबहादुर धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५,००० ।-
45 दुर्गाबहादुर खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५,००० ।-
46 विष्णुबहादुर खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ३००० ।-
47 दलनारायण खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट २००० ।-
48 प्रेमराज खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट २००० ।-
49 दत्त खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट २००० ।-
50 नेमबहादुर खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट २००० ।-
51 अ‍ोजराजसिं खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट २००० ।-
52 तुलसा खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट २००० ।-
53 वृषबहादुर खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट २००० ।-
54 ढुण्डिराज खापुङहाङ (हाल बेलायत) धरानबासी खापुङहाङहरुबाट २००० ।-
55 डिल्लीमान खापुङहाङ हासपोसा (सुनसरी) धरानबासी खापुङहाङहरुबाट १००१ ।-
56 छत्रबहादुर खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५०० ।-
57 पर्वतमानसिं खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५०० ।-
58 स्व. बलबहादुर खापुङहाङको श्रीमती धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५०० ।-
59 लोक बहादुर खापुङहाङ ईजीराईडरस गोल्डसप धरानबासी खापुङहाङहरुबाट ५०० ।-
60 काजिमान खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट २०० ।-
61 ज्ञानबहादुर खापुङहाङ धरानबासी खापुङहाङहरुबाट १०० ।-
62 ए‍‍‍‍‍‍‍‍कलबह।दुर मोराहाङ-१ १,००१ ।-
63 कृष्णप्रसाद मोराहाङ-१ १,०००।-
64 तेनहाङराज मोराहाङ-१ १,०००।-
65 वेदिनारायण मोराहाङ-१ १,०००।-
66 कृष्णबहादुर मोराहाङ-१ १,०००।-
67 शिवनाथ मोराहाङ-१ १,००० ।-
68 गिरीचन्द्र मोराहाङ-१ ८०० ।-
69 वमबहादुर मोराहाङ-१ ८०० ।-
70 लक्ष्मीप्रसाद मोराहाङ-१ ८०० ।-
71 दीपबहादुर मोराहाङ-१ ८०० ।-
72 विश्‍वराज मोराहाङ-१ ८०० ।-
73 भीमप्रसाद मोराहाङ-१ ८०० ।-
74 स्व. ललितबहादुरको श्रीमती मोराहाङ-१ ८०० ।-
75 गणेशबहादुर मोराहाङ-१ ६०० ।-
76 करणध्वज मोराहाङ-१ ६०० ।-
77 योगेन्द्रबहादुर मोराहाङ-१ ६०० ।-
78 आजेन्द्रबहादुर मोराहाङ-१ ६०० ।-
79 नरगेश मोराहाङ-१ ४०० ।-
80 दलबहादुर मोराहाङ-१ ४०० ।-
81 स्व. डम्बरबहादुरको श्रीमती मोराहाङ-१ ४०० ।-
82 विष्णुकुमार (डाँडाघरे) मोराहाङ-१ ४०० ।-
83 डम्बरबहादुर (शिक्षक) मोराहाङ-१ ४०० ।-
84 भगिमान मोराहाङ-१ ३०० ।-
85 डिकबहादुर मोराहाङ-१ २०५ ।-
86 कुवेरसिं मोराहाङ-१ २०० ।-
87 हेमकुमार मोराहाङ-१ २०० ।-
88 भीमबहादुर मोराहाङ-१ २०० ।-
89 सर्नबहादुर मोराहाङ-१ १०० ।-
90 कृष्णबहादुर मोराहाङ-१ १०० ।-
91 शर्मलाल मोराहाङ-१ १०० ।-
92 टेकबहादुर मोराहाङ-१ १०० ।-
93 जयमान मोराहाङ-१ १०० ।-
94 रेशबहादुर मोराहाङ-१ १०० ।-
95 भीमकुमार मोराहाङ-१ १०० ।-
96 नरबहादुर मोराहाङ-१ १०० ।-
97 पदमबहादुर मोराहाङ-१ १०० ।-
98 कृष्णराज मोराहाङ-१ १०० ।-
99 मानबहादुर मोराहाङ-१ १०० ।-
100 चन्द्रराज मोराहाङ-१ १०० ।-
101 टंकबहादुर मोराहाङ-१ ५० ।-
102 डम्बरबहादुर मोराहाङ-१ ५० ।-
103 सोलकुमार मोराहाङ-१ ५० ।-
104 दिलकुमार मोराहाङ-१ ५० ।-
105 थामबहादुर मोराहाङ-१ ५० ।-
106 नन्दकुमार मोराहाङ-१ ५० ।-
107 आसबहादुर मोराहाङ-१ ५० ।-
108 दीपकराज मोराहाङ-१ ५० ।-
109 धनबहादुर मोराहाङ-१ ५० ।-
110 यामबहादुर मोराहाङ-१ ५० ।-
111 भक्तशेर मोराहाङ-१ ५० ।-
112 भगिमान मोराहाङ-१ ५० ।-
113 डिल्लीकुमार मोराहाङ-२ ६०० ।-
114 गर्जबहादुर मोराहाङ-२ ६०० ।-
115 नरेन्द्रकुमार मोराहाङ-२ ६०० ।-
116 रमेशराज मोराहाङ-२ ५०० ।-
117 पूर्णकुमार मोराहाङ-२ ४०० ।-
118 स्व. केशरबहादुर मोराहाङ-२ ४०० ।-
119 गजेन्द्रकुमार मोराहाङ-२ ४०० ।-
120 लाखबहादुर मोराहाङ-२ ३२० ।-
121 वीरबहादुर मोराहाङ-२ २०० ।-
122 खिरराज मोराहाङ-२ १०० ।-
123 कृष्णप्रसाद मोराहाङ-२ १०० ।-
124 छत्रबहादुर मोराहाङ-२ १०० ।-
125 मनप्रसाद मोराहाङ-२ १०० ।-
126 वंशध्वज मोराहाङ-२ १०० ।-
127 शेरबहादुर मोराहाङ-२ ५० ।-
128 डिल्लीराम मोराहाङ-२ ५० ।-
129 हेमराज मोराहाङ-२ ५० ।-
130 गजबहादुर मोराहाङ-२ ५० ।-
131 विष्णुकुमार मोराहाङ-२, तेह्रथुम ५० ।-
132 श्रीभक्त मोराहाङ-३ ६०० ।-
133 देविबहादुर मोराहाङ-३ २०० ।-
134 चन्द्रवीर मोराहाङ-३ ५० ।-
135 भवानसिं मोराहाङ-३ ५० ।-
136 धनप्रसाद मोराहाङ-४ ६०० ।-
137 भवानीप्रसाद मोराहाङ-४ ४०० ।-
138 जगनबहादुर मोराहाङ-४ ४०० ।-
139 ललितबहादुर मोराहाङ-४ २०० ।-
140 राजकुमार मोराहाङ-४ २०० ।-
141 भगवतीप्रसाद मोराहाङ-४ १०० ।-
142 मित्रप्रसाद मोराहाङ-४ १०० ।-
143 पूर्णकुमार मोराहाङ-४ १०० ।-
144 धनकुमार मोराहाङ-४ ५० ।-
145 मोहनकुमार मोराहाङ-४ ५० ।-
146 भीमबहादुर मोराहाङ-४ ५० ।-
147 भगिबहादुर मोराहाङ-४ ५० ।-
148 असारबहादुर मोराहाङ-४ ५० ।-
149 नन्दनारायण मोराहाङ-५ २०० ।-
150 खडकबहादुर मोराहाङ-६ ६०० ।-
151 हस्तनारायण मोराहाङ-६ ५०० ।-
152 बज्रबहादुर मोराहाङ-६ १०० ।-
153 पूणबहादुर मोराहाङ-६ १०० ।-
154 डण्डुराज मोराहाङ-६ १०० ।-
155 भवानीराज मोराहाङ-६ ५० ।-
156 नगेन्द्र मोराहाङ-७ १०० ।-
157 इन्द्रबहादुर मोराहाङ-८ २०० ।-
158 वृषबहादुर मोराहाङ-८ १०० ।-
159 हिमालध्वज मोराहाङ-८ ५० ।-
160 रुपहाङ मोराहाङ-८ ५० ।-
खापुहाङ समाचारहरु
© All Copyright Reserved by Khapunghang.com
Website Developed by Sudhir Limbu, Dharan, Nepal, Email: s_limbu@yahoo.com