परिचय

प्रथम प्रयास

खापुङहाङ थरबारे

खापुङहाङ समुदाय सामाजिक संस्था काठमाडौं

किरात जातिको मूल थलो

मन्तव्यहरु

::  यता क्लिक गर्नु होस

दुई शब्दहरु

::  यता क्लिक गर्नु होस

शुभकामनाहरु

::  यता क्लिक गर्नु होस

लेखहरु

::  यता क्लिक गर्नु होस

हालसम्म वंशावली कार्यलाई टेवा पुर्‍याउनका लागि उत्साहका साथ सहयोग दिने व्यक्तिहरुको विवरण निम्नप्रकार छ।

Click Here

हाम्रो सम्पूर्ण खापुङहाङ परिवारको पहलमा खापुङहाङ वंशावली मिति २०६६-१-२ गते ईन्टरनेटमा लगायौं।

किराँत याकथुङ खापुङहाङ संजुम्वो

धरान,सुनसरी

अध्यक्ष:- चन्द्र बहादुर खापुङहाङ

Genealogy Records of Khapunghang Family

Khapunghang is a rooted Clan of Limbu Tribe of Nepal situated mostly in eastern part of Nepal. The Limbu are known as Yakthung Thi-bon or Des Limbu (ten Limbu), from which thirteen Limbu sub-groups have emerged. According to legend, five of the groups came from Yunan, China and the other eight from Lhasa, Tibet.

Khapunghang family is believed to be descendent of their ancestor King Tenahang from Morahang area. Today the family is spread on many parts of Nepal, this website is developed to record each and every Khapunghang family living in Nepal and abroad.

हेर्नुहोस पुस्ता  पुस्तासम्म
देखी
खापुङहाङ पुस्ता तालिका

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२८

२९

२९

३०

३०

३१

३२

खापुहाङ समाचारहरु
© All Copyright Reserved by Khapunghang.com
Website Developed by Sudhir Limbu, Dharan, Nepal, Email: s_limbu@yahoo.com